Ouderbetrokkenheid: betrokken bij je kind

Onze school biedt vier- tot twaalfjarigen een veilige en rustige omgeving, waarin zij zich op allerlei vlakken kunnen ontplooien. Wij willen ouders zo breed mogelijk informeren over de vorderingen van hun kinderen en over schoolzaken in het algemeen. Hiervoor staan ons de volgende instrumenten ter beschikking: het rapport, de schoolgids/website, nieuwsbrieven, ouderavonden, projectafsluitingen en kijkdagen.
Wij vinden het ook belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. U als ouder bent een onmisbare schakel in de relatie tussen school en leerling.

Informatie aan de ouders over de school
Voor ieder kind is dat een hele stap. Ook voor de ouder/verzorger is het een bijzondere gebeurtenis. Ouders vertrouwen voor een groot deel van de dag hun kind toe aan een school. Zij delen vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor hun kind met de groepsleerkrachten.

Kiezen voor een school doe je niet van de ene op de andere dag. Ouders willen een school kiezen die bij hen en hun kind(eren) past. Zij kunnen gerust eens een afspraak maken om met hun kind de sfeer te komen proeven. Er volgt dan onder schooltijd een rondleiding en er is uitgebreide informatie over de school.

Kleuters mogen in de maand voordat zij vier jaar worden alvast vier dagdelen in hun nieuwe groep komen "wennen". Vierjarigen mogen na hun verjaardag direct hele dagen naar school. Als kinderen daar in het begin nog niet aan toe zijn, kunnen de ouders de kinderen in overleg met de desbetreffende leerkracht ook ’s middags thuishouden.

We willen de ouders van onze school en ouders die belangstelling hebben voor onze school, in de gelegenheid stellen onze school onder schooltijd te bezoeken. Het is een goede gelegenheid om in de praktijk te zien hoe wij met de kinderen werken. Het staat u vrij hiervoor een afspraak te maken. In de kleutergroepen zijn de ouders welkom om een keer in de week te kijken hoe het gaat met hun kind in de groep. Dit kan tijdens de zogenaamde ‘lange inloop ochtenden’ op de vrijdagochtend.

Ook willen wij ouders zo breed mogelijk informeren over de vorderingen van hun kinderen en over schoolzaken in het algemeen. Hiervoor staan ons de volgende instrumenten ter beschikking: het rapport, de schoolgids/website, ouderkalender, nieuwsbrieven, ouderavonden, projectafsluitingen en kijkdagen. U kunt belangrijke informatie ook altijd vinden op deze website.

Informatie en overleg over uw kind
Zowel ouders als leerkrachten houden zich bezig met de opvoeding van de kinderen, zij beïnvloeden elkaar daarin wederzijds. Mede daarom wordt de inbreng van ouders in de school bijzonder gewaardeerd en gestimuleerd. De deur staat voor hen letterlijk en figuurlijk open. We nodigen de ouders uit om naast de geplande oudergesprekken, naar behoefte een afspraak te maken met de leerkracht.