Medezeggenschapsraad

MR leden september 2016 vlnr
Carola Veldhuis, moeder van Max (5b) en Fleur (3b)
Dyonne Depondt, leerkracht groep 8b
Mirjam van de Poll, leerkracht groep 4a
Michel van Hout, vader van Eveline (7a), Jasper (5a) en Simon (start in november in groep 1)
Anna ter Huurne, moeder van Liselotte (6a) en Kathelijne (4a)
Manja van Vlooten, leerkracht groep 8a, ontbreekt op de foto

Op Waterrijk bestaat de MR uit 3 ouders en 3 teamleden. De grootte van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school.

De MR op Waterrijk richt zich op de inhoud van het onderwijs, de arbeids- / werkomstandigheden binnen de school en de toekomst van de school.

De MR wil graag vragen en opmerkingen van andere ouders horen. U kunt MR leden hier altijd voor benaderen of een mail sturen. Ook is het mogelijk om vergaderingen bij te wonen. De vergaderdata vindt u in de schoolkalender.

Mail ons op: MR@obswaterrijk.nl