Schooltijden

Continurooster & schooltijden

Alle groepen starten om 8:15 uur met de les. De deuren gaan om 8.05 uur open zodat de lessen daadwerkelijk om 8.15 uur kunnen beginnen.
De schooltijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8:15-14:30 uur en op de vrijdag van 8:15-12:15 uur. In totaal geven we dan 25 uur per week onderwijs aan de kinderen. De lestijden zijn ingeroosterd volgens het zgn. “Hoorns model”, waarbij alle jaargroepen binnen een school dezelfde onderwijstijden ontvangen.
OBS Waterrijk werkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school eten, samen met hun leerkracht en/of stagiaire. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee.

Op tijd in de klas

De deuren gaan om 8:05 uur open zodat de lessen daadwerkelijk om 8:15 uur kunnen beginnen.
Bij onze kleutergroepen is het gebruikelijk dat ouders nog even met hun kind in de klas een boekje kunnen lezen of even kunnen spelen. Maar ook in deze groep start de les om 8:15 uur.
Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. Voor zowel het kind zelf, als voor de groep en de leerkracht, wordt het als storend ervaren wanneer kinderen te laat binnen komen. Wanneer uw kind herhaaldelijk te laat komt, zal dan ook contact met u als ouder opgenomen worden door de leerkracht van uw kind. Mocht dit contact niet afdoende zijn, dan zal de directeur u uitnodigen voor een gesprek en wordt uiteindelijk melding gedaan bij Leerplicht.

Uitgebreide informatie vindt u in onze Schoolgids 2016-2017