Luizenprotocol

Luizenprotocol OBS Waterrijk
Na Iedere vakantie worden alle kinderen, door de luizenouders gecontroleerd op hoofdluis. Indien er levende luizen worden geconstateerd wordt er meteen contact met u opgenomen.

Op OBS Waterrijk streven we ernaar hoofdluis tijdig op te sporen en adequaat te behandelen. Daarom wordt er elk schooljaar voor elke klas een luizenouder gezocht. Op de algemene informatieavond, die elk jaar aan het begin van het jaar plaatsvindt, worden ouders opgeroepen zich hiervoor op te geven.

Zie voor meer informatie: www.landelijksteunpunthoofdluis.nl