Richtlijn eten, drinken, kleding en gym

Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen.

In de pauze
De kinderen hebben rond 10.00 uur een korte pauze waarin ze een stuk fruit of een boterham eten. Ook in de tweede pauze eten wij rond 12.00 uur gezamenlijk met de kinderen. De kinderen eten brood en drinken schoolmelk of sap wat ze van huis meenemen. Een continurooster vraagt veel energie van de kinderen. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat de kinderen voedzaam eten en drinken. Snoep en frisdrank hoort niet thuis op school.

Schoolgruiten
OBS Waterrijk is een “Schoolgruiten” school. SchoolGruiten staat voor Groenten en fruit eten op school! Het betekent dat wij ouders actief willen stimuleren om het kind elke dag fruit mee te geven. Dit stukje fruit wordt dan om 10.00 uur genuttigd.

Schoolmelk
Via Campina op School is het mogelijk om melk of optimel voor uw kind te bestellen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.campinaopschool.nl.

Verjaardag vieren
Een hoogtepunt in het schooljaar van uw kind! In de klas zingen de kinderen voor de het jarige kind en mag de jarige Jet of Job een traktatie uitdelen. Ook mogen de kinderen met twee maatjes de klassen rond om de meesters en juffen te trakteren.
Wij vragen u om de hoeveelheid van de traktatie te beperken en zien graag een ‘gezonde’ traktatie zoals popcorn of fruitspiesjes. Vleeswaren en/of kaas zijn over het algemeen niet zo geliefd en kunnen snel bederven. Voor tips voor een leuke én gezonde traktatie, zie ook: www.gezondtrakteren.nl.


Kleding & Gym

Respectvol
Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje.
Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.
Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen.

Gym, sport & spel

Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.

Tijdens buitenschoolse activiteiten is er voor elk kind een blauw Waterrijk T-shirt met vrolijke druppels.
Daarnaast vragen wij u uw kinderen op de dagen dat er gesport wordt, makkelijke kleren aan te doen zodat zij zich snel aan- en uit kunnen kleden.

Fris na Gym! De kinderen vanaf groep 5 moeten douchen en dienen dus douchespullen mee te nemen.
Om te zorgen dat de hele school kan genieten, zijn er wat afspraken over gym.
Groep 5-8 doucht na het gymmen!
- gebruik geen spuitdeo, maar een roldeodorant
- groep 3-8 neemt na het gymmen de gymspullen mee naar huis
- groep 1-2 neemt regelmatig de gymspullen mee naar huis
Zo genieten we allemaal van een frisse school!