Vakantie, studiedagen & ziekmelding

Studiedagen en vakantierooster 2017-2018
In het schooljaar 2017-2018 geldt de volgende vakantieregeling. Deze sluit aan bij de Utrechtse vakantieregeling. Scholen mogen niet afwijken van deze regeling of vakanties verlengen. Wel mogen scholen vrije dagen inplannen om teamstudiedagen te houden. De 1e schooldag is maandag 21 augustus 2017

Vakanties
Herfstvakantie:  
Kerstvakantie:  23 december t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie:  24 februari t/m 4 maart 2018
2e Paasdag:  2 april 2018
Bevrijdingsdag: 5 mei 2018 (valt in de meivakantie)
Hemelvaart: 10 mei 2018 (valt in de meivakantie)
Meivakantie:  27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren: 21 mei 2018
Zomervakantie: 14 juli t/m 26 augustus 2018

Studiedagen 2017/2018

Maandag 25 september 2017
Woensdag 15 november 2017
Vrijdag 2 februari 2018
Vrijdag 23 februari 2018
Maandag 19 maart 2018
Dinsdag 3 april 2018
Donderdag 14 juni 2018
Vrijdag 15 juni 2018

Ziekmelden
Bel voor aanvang van school en geef door wie er ziek is, in welke klas hij of zij zit en wat er aan de hand is: tel. 030 - 67 00 339.