SPO Utrecht

 OBS Waterrijk is een school binnen het SPO Utrecht; Stichting openbaar primair onderwijs in Utrecht. Met in totaal 35 scholen verzorgen wij onderwijs aan meer dan 10.000 kinderen.

Binnen de stichting en tussen de scholen is veel samenwerking. Er zijn overleggen met de directeuren, netwerken voor specialisten en intern begeleiders, leerteams, gezamenlijke scholingsmomenten en informele samenwerking en uitwisseling. Alles met het doel goed, kindvriendelijk onderwijs te bieden.

Hier vindt u de link naar de site van het SPO: www.spoutrecht.nl