21st Century Skills

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Dat mensen door mobiel internet in contact kunnen zijn met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken waar en wanneer ze maar willen, heeft een gigantische impact.

Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het onderwijs daar het beste op kan inspelen. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen.

Daarom vinden wij als school, het aanleren van deze vaardigheden en ICT, een belangrijk aspect in onze visie. De volgende vaardigheden worden in deze tijd als belangrijk gezien:
 samenwerken
 probleemoplossend denken
 ICT geletterdheid
 creatief denken
 kritsch vermogen
 mondelinge en schriftelijke communicatie
 ondernemerschap, een initiatiefrijke houding
 nieuwsgierige en onderzoekende houding
 integratie van ICT

Voor OBS Waterrijk zijn deze vaardigheden belangrijke uitgangspunten waarmee wij ons onderwijs willen vormgeven. Wij zijn van mening dat het gebruik van ICT-middelen binnen de school een betekensvolle bijdrage leveren aan het leerproces.
ICT wordt ingezet als een middel om de kinderen op een rijke manier te laten leren o.a in de groepen 5 t;/m 7 .m.v. Snappet. Ook zijn we gestart met het gebruik van tenminste Ipad in iedere klas in de school. Kinderen reageren er bijzonder positief op, kunnen de buitenwereld binnenhalen en zij leggen door deze technologie hele brede contacten.
Het doel van opbrengstgericht werken als school, groep en leerling is het verbeteren van de resultaten binnen OBS Waterrijk en het borgen van optimale kwaliteit.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Rianne (rianne@obswaterrijk.nl) of Margreet (margreet@obswaterrijk.nl)