De Vreedzame School

De Vreedzame school

We weten uit ervaring dat kinderen pas goed kunnen leren als ze zich op school veilig voelen en weten dat ze gezien en gehoord worden. Daarom werken wij op Waterrijk al jaren volgens de ideeën van de Vreedzame School.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

In de bovenbouw kunnen de kinderen mediatietraining krijgen. Tijdens deze training leren de kinderen om te bemiddelen in en conflict. Ze leren zonder oordeel te luisteren naar beide partijen, het probleem samen te vatten en samen een oplossing te bedenken, waar iedereen zich in kan vinden. Elke week zijn er twee kinderen uit groep 7 en 8 mediator. Zij zijn te herkennen aan hun fluoriserende hesjes en helpen kinderen bij het oplossen van hun conflicten.

In iedere groep wordt aan het begin van het schooljaar het Vreedzame School Protocol gemaakt. Dit protocol wordt ondertekend door alle kinderen en de leerkracht en hangt zichtbaar in de klas.
Wilt u meer weten over de Vreedzame School? Ga naar http://www.devreedzameschool.net/